ODYOLOJİ

Yetişkinlerde İşitmenin Değerlendirilmesi

İşitme kaybım olduğundan şüpheleniyorum. Ne yapmalıyım?

Öncelikle kulak burun boğaz hekimi tarafından değerlendirme yapılmalıdır. İşitme kaybına neden olabilecek durumlar açısından değerlendirme yapılacaktır. Kulak burun boğaz doktorunun bulguları ışığında işitmesi uygun testler yapılarak değerlendirilebilir. Hangi tip ve şiddette işitme kaybı olduğu yapılan testlerle belirlenebilmektedir.

İşitme cihazı kullanmam önerildi. Ne yapmalıyım?

Hastaların işitme cihazlarına yaklaşımı maalesef genellikle olumsuzdur. Görüntüsünden endişe duyma, sadece yaşlıların işitme cihazı takacağına inanılması, kulağı körelteceğinin düşünülmesi gibi inanışlar birçok kişinin işitme cihazı takmayı geciktirmesine neden olmaktadır. oysa ki işitme cihazı işitme kaybına uygun ve zamanında kullanılmaya başlanırsa fayda sağlamaktadır. Düşünülenin aksine konuşmayı ayırt etme becerisi cihaz kullanmadıkça azalmaktadır. Uygun ve hızlı cihaz kullanmaya başlamak çok büyük önem taşımaktadır.

Gürültülü ortamda çalışıyorum. İşitme testi yaptırmam gerekir mi?

Kesinlikle düzenli işitme testi yaptırılması gerekir. Gürültüye maruz kalmanın iç kulakta kalıcı hasara yol açtığı bilinmektedir. Günümüzde gürültü düzeyi iş yerlerinin birçoğunda çalışanlarına düzenli aralıklarla işitme testi yaptırılmaktadır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken temel nokta testin sağlık koşullarda, yeterli zaman ayrılarak ve ehil kişilerce yapıldığından emin olunmasıdır.