ODYOLOJİ

Yeni Doğanlarda İşitmenin Değerlendirilmesi

1) Yenidoğan işitme taraması (TOAE)

Yeni doğan bebeklere TOAE (transient otoakustik emisyon) testi yapılmaktadır. Yenidoğan işitme taraması ile ilgili sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Neden Bebeğime İşitme Testi Yapılıyor?

İşitme kaybı görünür bir sorun olmadığından fark edilmesi güçtür. Aile öyküsünde işitme kaybı olmayan ve sağlıklı bebeklerde de işitme kaybı görülebilmektedir. İşitme kaybında erken tanı konuşma ve dil gelişimi açısından çok önemlidir. Bebeğinizde işitme kaybı olma olasılığı çok düşük olabilir ancak bunu bilmenin tek yolu işitme testinin yapılmasıdır. Bu amaçla her bebeğe taburcu olmadan önce ya da en geç yaşamının ilk bir ayı içerisinde işitme taraması yapılmalıdır

Bebeğime yenidoğan işitme tarama testi nasıl yapılır?

TOAE (transient otoakustik emisyon) cihazı ile bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prop ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür.

Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür.

İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.

Bebeğim Testten Kaldı. Bu Ne Anlama Geliyor?

Bebeğiniz ilk testten geçmeyebilir. Bu çocuğunuzun duymadığı anlamına gelmez.

Bu testten kalan çocukların birçoğu normal işitmeye sahiptir. Ancak ileri tanılama yapılmadan işitme kaybının varlığı yok sayılamaz.

Orta kulakta sıvı varlığı vb. birçok nedenden dolayı bebeğiniz testten kalabilir. Bu nedenle testin bir süre sonra tekrarlanması ve takibinin yapılmasında fayda vardır.

İşitme testleri tekrarlanmadıkça işitme kaybı yoktur demek mümkün olamaz.
Bu bir tarama testidir. Tek başına tanı koymak için yeterli olamaz ancak ön bilgi vermesi açısından da büyük önem taşır.

Bebeğim Testten Geçti. Bu Ne Anlama Geliyor?

Yapılan tarama testine göre bebeğinizin işitmesi normaldir. Ancak işitme kaybı her zaman doğuştan olmaz.

Bazı hastalıklar, genetik faktörler ya da ilaç kullanımları gibi nedenlerle zaman içerisinde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle çocuğunuzun işitmesi, dil ve konuşma gelişimi sürecinde dikkatli olunmalıdır.

İşitme değerlendirmesi farklı odyolojik ekipmanlar yardımı ile doğumdan itibaren her yaşta yapılabilir. Bu nedenle doğumdan itibaren her türlü sorunda Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Ünitesi’ne başvurabilirsiniz.

2) ABR / BERA TESTİ ( İşitsel Beyin Sapı Cevabı)

Bebeğim için neden ABR/ BERA Testi istendi?

 • Günümüzde risk faktörü gözlenen bebeklerde yenidoğan işitme tarama testinden (TOAE) elde edilen sonuçlar yeterli kabul edilmemektedir.
 • TOAE testi bize sadece iç kulak hakkında bilgi verir. İşitme siniri ya da işitme yollarını değerlendirmeye yardımcı olmaz. İşitme siniri ve işitme yolları hakkında bilgi edinebilmek için ABR / BERA testi yapılması gerekir.

Hangi durumlarda ABR / BERA Testi istenir?

 1. Bebek yenidoğan işitme tarama testinden geçemediyse
 2. Sarılık oldu ise
 3. Yoğun bakımda kaldı ise
 4. Doğum haftası 35 hafta ve altı ise
 5. Doğum kilosu 1500 gr ve altı ise
 6. Ailede işitme kaybı öyküsü var ise
 7. Zor doğum öyküsü var ise
 8. Kulak /kepçe anomalisi var ise
 9. Ear tap /pid gözlenmiş ise ( kulak kepçesi üzerinde minik delik ya da et beni benzeri görüntü)
 10. Gebelikte ateşli hastalık / ilaç kullanımı var ise
 11. Menenjit vb hastalık öyküsü var ise

ABR/BERA testinin yapılması Sağlık Bakanlığınca zorunlu, tanısal olarak gerekli kabul edilmektedir.

ABR / BERA Testini yaptırmak zorunda mıyım?

Sağlık Bakanlığı işitme tarama programı kapsamında risk faktörü gözlenen bebeklerde işitmenin ABR / BERA testi ile değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. ABR testi yapılmayan bebekler Toplum Sağlığı merkezlerince takip edilmekte ve aileler test için çeşitli kurumlara yönlendirilmektedir.

Kaç çeşit BERA /ABR testi var?

2 çeşit ABR/BERA testi vardır. Tarama ABR (Otomatik ABR ) testi ve Diagnostik ABR ( Klinik BERA ) testi:

***Bu testlerden hangisinin bebeğinize yapılacağı uzman tarafından belirlenir.

Tarama ABR /BERA (Otomatik ABR ):

 • Uyku esnasında yapılır
 • Kısa süren bir tarama testidir
 • Acı vermez
 • Sedasyon gerektirmez (doğal uykusunda yapılır)
 • Sonucu hemen alınır

Diagnostik ABR/BERA :

 • Uyku esnasında yapılır
 • Acı vermez
 • Uyku halinin sağlanmasında ortalama 45 dk – 1 saat sürer
 • Detaylı işitsel depğerlendirme imkanı verir
 • Doğal uykuda ya da sedasyon verilerek yapılabilir

(sedasyona ihtiyaç olup olmadığı uzman tarafından belirlenir)