MAKALELER

Yeni Doğan İşitme Taraması

Neden Bebeğime İşitme Testi Yapıldı?

İşitme kaybı görünür bir sorun olmadığından fark edilmesi güçtür. Aile öyküsünde işitme kaybı olmayan ve sağlıklı bebeklerde de işitme kaybı görülebilmektedir. İşitme kaybında erken tanı konuşma ve dil gelişimi açısından çok önemlidir. Bebeğinizde işitme kaybı olma olasılığı çok düşük olabilir ancak bunu bilmenin tek yolu işitme testinin yapılmasıdır. Bu amaçla dünyaya gelen her bebeğe taburcu olmadan önce ya da en geç yaşamının ilk bir ayı içerinde işitme taraması yapılmaktadır.

Bebeğim Nasıl Test Edildi?

Bebeğinizin işitmesini değerlendirirken 2 farklı cihaz kullanılabilmektedir. Bunlar Otoakustik Emisyon (OAE) ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR) dır. TOAE (transient otoakustik emisyon) cihazı ile bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prop ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.

Bebeğim Testten Kaldı İse Bu Ne Anlama Geliyor?

Bebeğiniz ilk testten geçmeyebilir. Bu çocuğunuzun duymadığı anlamına gelmez. Bu testten kalan çocukların birçoğu normal işitmeye sahiptir. Ancak ileri tanılama yapılmadan işitme kaybının varlığı yok sayılamaz. Orta kulakta sıvı varlığı vb. birçok nedenden dolayı bebeğiniz testten kalabilir. Bu nedenle testin bir süre sonra tekrarlanması ve takibinin yapılmasında fayda vardır. İşitme testleri tekrarlanmadıkça işitme kaybı yoktur demek mümkün olamaz. Bu bir tarama testidir. Tek başına tanı koymak için yeterli olamaz ancak ön bilgi vermesi açısından da büyük önem taşır.

Bebeğim Testten Geçti İse Bu Ne Anlama Geliyor?

Yapılan tarama testine göre bebeğinizin işitmesi normaldir. Ancak işitme kaybı her zaman doğuştan olmaz. Bazı hastalıklar, genetik faktörler ya da ilaç kullanımları gibi nedenlerle zaman içerisinde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle çocuğunuzun işitmesi, dil ve konuşma gelişimi sürecinde dikkatli olunmalıdır.