MAKALELER

Lax Vox Ses Terapi Teknigi

Ses bozukluklarının temel tedavi yöntemi motor öğrenme prensiplerine dayalı ses terapisidir. Ses terapisinin amacı, hastaya sahip olduğu anatomik ve fizyolojik kapasitesi içinde olası en iyi sese ulaşmasını sağlamaktır. Farklı yöntemler arasında Lax Vox Ses Terapisi (LVST), silikon tüp ve su direnci kullanılarak sesi oluşturan mekanizmalarda denge ve uyum sağlayan, doğrudan sese yönelik ve genel kullanım amaçlı bir tekniktir. Hasta ve terapist, kolaylıkla tekniğe adapte olabilir ve karmaşık ses mekanizmaları ile ayrı ayrı uğraşmak yerine patolojiye bütüncül bir yaklaşım sağlanır.

Uygulama, hastayı doğrudan ve istemli olarak yönlendirmeden, ses oluşumundaki işlevleri kendiliğinden dengeler. Ayrıca fonasyon mekanizmasını bütüncül olarak tanımaya yardımcı olan çok yönlü biyogeribildirim sağlar. LVST, vokal ergonomi ve ses bakımını öğrenmek isteyen tüm ses kullanıcıları için uygundur.

Ses sanatçıları için rejisterlerin kaynaştırılması, sesin ısıtılıp soğutulması gibi özel ihtiyaçlar yanında tüm profesyonel ses kullanıcıları için sesi güçlendirmek, sesin etkinliğini ve kontrolünü geliştirmek ve sesi ısıtıp soğutmak için kullanılabilir. LVST, vokolojiye ilgi duyan KBB uzmanlarının günlük pratiğinde pek çok fonksiyonel ve organik ses bozukluğunun tedavisinde ve fonocerrahi öncesinde ve sonrasında uygulayabilecekleri bir yöntemdir.

Uzun yıllardır kliniğimizde uygulamakta olduğumuz Lax VoX tekniği konusunda yol gösteren ve gelişimimi destekleyen Sayın Dr.İlter Denizoğlu’ na sonsuz sevgi ve şükranlarımla…

İrem Konakçı Yenice