ODYOLOJİ

Kulağın Yapısı

Kulak üç bölümden oluşur.

Dış Kulak: Kulak kepçesi ve dış kulak kanalından meydana gelir. Kulak kepçesi, ses dalgalarının toplanmasını ve ses şiddetinin artışını sağlamaktadır

Orta Kulak: Dış kulak yolundan, kulak zarı ile ayrılır. Orta kulakta bulunan kemikçikler bir ses iletim zinciri oluşturmaktadır. Orta kulak, kulak zarına gelen sesin şiddetini bu yapılar yardımıyla arttırır.

İç Kulak: Koklea şekli nedeniyle salyangoz olarak anılır. İç kulak sıvılarını ve tüy hücrelerini içerir. Ses titreşimleri, dış kulaktan itibaren orta kulağa ve daha sonra da iç kulak sıvılarına iletilmektedir. Buraya ulaşan ses işitme siniri yardımıyla beyindeki işitme merkezine taşınır.

DUYMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ses dalgaları dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreştirir. Ses orta kulağa ulaşır. Orta kulaktaki kemikçikler tarafından yükseltilerek iç kulağa iletilir. İç kulağa gelen ses dalgaları buradaki tüy hücreleri tarafından alınır. İşitme sinirine iletilir. İşitme siniri yardımıyla beyinde bulunan işitme merkezine aktarılır. Beyin bu sinyalleri analiz eder ve yorumlar.

İŞİTME KAYBI NEDİR?

Bahsi geçen kulağın bölümlerinden bir ya da bir kaçında oluşan problemler işitme kaybına neden olur. Kulağın hangi bölgesinde sorun oluştuğuna bağlı olarak da işitme kaybının tipi ve seyri değişkenlik gösterir.

1) İletim Tipi İşitme Kaybı

Sesin dış veya orta kulaktan iç kulağa iletimini engelleyen herhangi bir sorunun yarattığı işitme kaybına iletim tipi işitme kaybı denir. Bu tür kayıplar genellikle hafif ya da orta derecelidir

2) Sensörinöral İşitme Kaybı

Sensörinöral işitme kaybı iç kulaktaki algılayıcı hücrelerin zarar görmesi ya da olmamasından kaynaklanır ve genellikle kalıcıdır. Sensörinöral işitme kaybı, hafif, orta, ileri ya da çok ileri derecede olabilmektedir.

3) Mikst Tip İşitme Kaybı

Mikst tip işitme kaybı, sensörinöral ya da iletim tipi kaybın karışımıdır. Hem iç hem de dış veya orta kulak kulaktaki sorunlardan kaynaklanır.

4) Nöral İşitme Kaybı

(Nöral) Sinirsel işitme kaybı, işitme sinirinin olmamasından ya da zarar görmesinden kaynaklanabilir. Bu tür kayıplar genellikle çok ileri derecededir ve kalıcıdır.