MAKALELER

İşitme cihazı alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Ülkemizde birçok işitme cihazı firması bulunmaktadır. Bu onlarca marka ve bunların onlarca alt modeli anlamına gelir. Bu noktada hastaların işitme cihazı seçimi ve takibi ile ilgili olarak doğru yönlendirilmelerini gerektirmektedir. Bu noktada hastalar cihaz seçerken neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmeden işitme kayıplarının tipine ve derecesine uygun olmayan, mevcut teknolojisi açısından da konuşmayı anlamasına ve ayırt etmesine yardımcı olmayacak cihazlar seçebilmektedirler.

1) KBB Muayenesi ve Odyolojik Değerlendirme:

Öncelikle bilinmesi gereken işitme testi yapılmadan önce olası hastalıkların saptanabilmesi için iyi bir kulak muayenesinin gerekliliğidir. Muayene sonrası uygulanacak cihazın saptanması, ne tip bir işitme kaybının olduğunun belirlenmesi ve sonrasında cihazda yapılacak ayarların belirlenebilmesi için çok iyi bir işitme testi yapılması gereklidir. Eğer odyolojik tanılamada bir eksik ya da hata olursa bu ileri dönemlerde büyük sorunların doğmasına neden olabilir.

2) Kalıp Seçimi:

KBB muayenesi ve işitme testinden sonra cihaz kullanması gereken hastanın kulak kalıbı hazırlanır. Kalıp cihazın en önemli parçalarından biridir. Kalıbın hazırlanmasından sonra uygun işitme cihazının belirlenmesi gerekir. Bu süreçte hastaların birkaç farklı cihazı deneyip, hangi cihazla daha iyi duyduğunun belirlenmesi ve işitme kaybının tipi ve derecesine göre uzmanlarca yönlendirilmesi gereklidir. Günümüzde bazı cihaz modellerinde standart kalıplar da kullanılabilmektedir. Bu konuda değerlendiren uzman kalıp seçiminde size yol gösterecektir.

3) Cihaz Denemesi

İşitme cihazı seçimi esnasında yapılan en tipik hatalardan biri cihazın sessiz ortamda denenerek seçilmesidir. İşitme testlerinin ve denemelerinin yapıldığı ortamlar sessizdir ancak günlük yaşamda böylesine izole ortamlarda bulunmayız. Dolayısıyla sessiz bir ortamda rahatlıkla duyabildiklerimizi gürültülü ortamlarda duymakta güçlük yaşayabiliriz. Bu nedenle gürültülü ortamda ne kadar iyi duyulduğu göz önünde bulundurularak seçim yapılmasında fayda vardır. Amaç çevresel gürültüye rağmen iyi bir işitmenin sağlanması ve konuşmaları ayırt edebilmektir.

4 )Cihaz Kulağı Köreltmez!

Halk arasında yaygın bazı yanlış bilgiler vardır. Örneğin işitme cihazının işitme kaybını arttırdığına ya da kulağı tembelleştirdiğine dair inanışlar vardır. İşitme cihazının işitme kaybı üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz, tam tersine daha rahat anlamayı ve dolayısı ile işitme cihazı kullanmaya ihtiyaç duymanızı sağlar.

5) Çocuk Büyüdükçe İşitmesi Düzelmez!

Yapılan çok büyük hatalardan biri de çocukların büyüdükçe işitmesinin düzeleceğine dair inanmaktır. Halbuki bir çocuk ne kadar erken cihaz kullanmaya başlar ve bu konuda rehabilitasyon desteği alırsa dil gelişimi o kadar hızlı ilerler.

6) Sadece Yaşlılar Cihaz Kullanmaz!

Bir çok kişi, işitme cihazının sadece yaşlılığa bağlı kullanılacağını düşünmesi ve cihaz kullanıldığında bunun sosyal yaşamında büyük olumsuzluklar yaratacağına inanması nedeniyle cihaz kullanmayı reddetmektedir. Halbuki işitme cihazı kullanmanın gözlük kullanmaktan bir farkı olmadığının fark edilmesi, aksine sosyal yaşamda daha rahat iletişim kurmasına yardımcı olacağını fark etmesi ile yaşam kalitesi artacaktır.

Duy, Anla, Yaşa..