DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Fonolojik Bozukluklar

Fonolojik bozukluk nedir

Konuşma sesleri belirli dilbilgisi kuralları çerçevesinde bir araya getirilerek kullanılır. Sesbilgisel (fonolojik) bozukluklarda kişiler hecelerin yerlerini değiştirebilir, bir konuşma sesinin yerine başkasını kullanabilir ya da ses ekleyip düşürebilir.

Fonolojik bozukluk ile artikülasyon bozukluğu arasındaki fark nedir?

Artikülasyon bozukluğu olan çocuklarda yanlış ses üretimi sabittir. Çocuk örneğin /k/ sesini hiç üretemez. Ancak fonolojik bozuklukta çocuk o sesi üretebilmesine rağmen hedef sesin yerine farklı sesler getirebilir. Örneğin /kedi/ kelimesinde /k/ sesini doğru söylerken /köpek/ kelimesini /töpet/ olarak söyleyebilir.

Ayrıca hece düşürme, hecelerin yerlerini değiştirme gibi durumlara da sıkça rastlanır.

Çocuğumda artikülasyon bozukluğu mu var yoksa fonolojik bozukluk mu var nasıl anlarım?

Bunu anlamanın en doğru yolu uzman değerlendirmesidir. Artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluk bir arada ya da tek olarak gözlenebilir.

Yapılacak değerlendirme ile nasıl bir sorun olduğu belirlenir. Dil ve konuşma bozukluğunun kaynağı belirlendikten sonra da bu doğrultuda uzman nasıl bir yol izleyeceğini belirler.