DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Artikülasyon Bozuklukları

Halk tabiri ile:
Harfleri Söyleyememe

Artikülasyon bozukluğu nedir?

Artikülasyon bozukluğu, kişinin konuşma seslerini yanlış veya eksik üretmesidir. Artikülatör organlar ( dil, dudak vb.) yanlış pozisyona girdiğinde artikülasyon bozukluğu ortaya çıkar. Örneğin kişi “elma” yerine “eyma”, “kalem” yerine “talem” diyebilir.

Kişi tutarlı hatalar yapar. Örneğin /k/ sesini kullanamıyor ise bu durum tüm /k/ sesi içeren kelime yada heceler için geçerlidir.

Artikülasyon bozukluğunun nedeni nedir?

Bir çok nedeni olabilir. Bu uzmanın yapacağı değerlendirmeler sonucu ile neden anlaşılabilir. Anatomik veya fizyolojik (örn: dudak damak yarığı, işitme kaybı, nörolojik hastalıklar vb) kaynaklar olabileceği gibi yanlış öğrenmeden de kaynaklanabilir. Çoğu kez belirgin bir sorun olmaksızın da artikülasyon bozukluğu gözlenebilmektedir.

Çocuğumun konuşması büyüdükçe düzelir mi?

Yapılacak değerlendirme ile hangi seslerde ve ne tip bir sorun olduğunun anlaşılması, yaşı da dikkate alınarak gerekli değerlendirmelerin yapılması önemlidir. Fiziksel bir neden olmaksızın artikülasyon bozukluğu gözlendiğinde aileler çocuk büyüdükçe bu sorunun kendiliğinden düzeleceğini inanır. Bu olabilir. Ancak olmaması durumunda mevcut artikülasyon bozukluğu çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ayrıca akademik başarısı üzerinde de olumsuz etkiler yarabilmektedir. Özellikle günümüz eğitim sisteminde okul eğitiminin erken yaşlarda başlaması ile mevcut konuşma sorunlarının akademik performansı etkileme ihtimali de artabilmektedir.

Her yaşta terapi yapılabilir mi?

Terapi her yaşta yapılabilir. Uzman tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda sorunun ne olduğu tespit edilip, süreç belirlenir. Bir çok kişi küçük çocuklarda yada tam tersi yetişkinlerde terapi yapılamayacağını düşünür. Oysa ki sorunun tespiti ile uygun görülürse her yaşta terapi yapılabilir.

Ne zaman bir uzmana gitmeliyim?

Çocuğunuzun konuşması bebeksi ise, çevresindeki kişiler bazen söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorsa ve en önemlisi bir sorun olduğunu hissediyorsanız uzmandan görüş almakta yarar vardır.